top of page

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska – czym właściwie jest?

Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom wobec ich dzieci m. in. opieka nad nimi, nadzór nad prawidłowym rozwojem duchowym, fizycznym, reprezentowanie i zarządzanie ich ewentualnym majątkiem. Władza rodzicielska nabywana jest przez obojga rodziców z momentem urodzenia dziecka. Sprawowana jest przez obojga rodziców równolegle jeśli potomstwo pozostaje pod ich wspólną opieką. Dlatego o istotnych sprawach rodzice mają obowiązek zawsze rozstrzygać wspólnie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – w praktyce

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść w dwóch sytuacjach, gdy dochodzi do rozłączenia rodziców. Następuje wtedy powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Tym samym okrojone są prawa i obowiązki drugiego. O ograniczeniu władzy rodzicielskiej zawsze rozstrzyga sąd w drodze orzeczenia. Drugą sytuacją, w której możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. Kiedy pojawią się przesłanki zagrożenia interesów osobistych, majątkowych małoletniego dziecka sąd może ograniczyć władze rodziców. Dodatkowo może zobowiązać ich do określonego postępowania, a nawet do uczęszczania na terapię rodzinną. Ponadto sąd określa w jaki sposób będzie kontrolowane wykonywanie jego zarządzeń. W tak trudnych sytuacjach pomoc prawna może okazać nieoceniona.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w szczególnych okolicznościach

Niestety nie każdy rodzic potrafi w odpowiedni sposób zadbać o dobro swojego dziecka. Kiedy jego zachowanie wpływa niekorzystnie na rozwój, wychowanie, edukację, a nawet majątek dziecka sąd może pozbawić go władzy rodzicielskiej. Jest to niezwykle skrajna ingerencja prawna, dlatego przed wydaniem orzeczenia sąd dokładnie bada wszelkie przesłanki. Do pozbawienia dochodzi m. in. gdy, rodzic wyjechał za granicę, nie interesuje się dzieckiem, zaginął, nie ma z nim żadnego kontaktu lub kara swoje dziecko w sposób zagrażający jego zdrowiu. Pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywa się w oparciu o złożony wniosek do wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Dokument ten powinien posiadać rzetelne uzasadnienie. 

Daria Linkowska

Daria Linkowska

radca prawny

tel. 791 039 209

 

e-mail: prawnik@darialinkowska.pl

ROZWÓD 

Prowadzimy kompleksowo sprawy rozwodowe z zabezpieczeniem Państwa interesów m.in. w zakresie orzeczenia winy. 

ALIMENTY

Wspieramy uprawnionych do alimentów (dzieci, małżonków, etc.) w zakresie dochodzonych roszczeń ze szczególnym wyliczeniem ich realnej wysokości.

WŁADZA RODZICIELSKA

Zapewniamy pomoc w ustaleniu warunków sprawowania władzy rodzicielskiej z uwzględnieniem dobra dziecka.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw o podział majątku i zapewniamy pełną reprezentację na każdym etapie postępowania.

Umów się na spotkanie

z prawnikiem

+48 791 039 209

bottom of page