top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

Podział majątku – a może nierówny podział majątku!


Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe.


Podział Majątku – Można też inaczej

Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o.

Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny ?

Przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. Drugi: istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

Sąd patrzy na: całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste starania czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny, np. na alkohol, zdrady)

Nierówny podział.

O stopniu przyczynienia się każdego z małżonków świadczą nie tylko osiągnięcia czysto ekonomiczne. Istotny jest nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie.

Podział majątku Nierówny podział – Kiedy mogę żądać ?

Ważne powody. Naganne postępowanie małżonka. Nie przyczynia się on do powstania dorobku stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych. Uchylanie się od podejmowania pracy.

Nierówny podział – Co na to Sąd Najwyższy?

Sądu Najwyższego, wskazał, że otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z majątku wspólnego, do którego powstania się nie przyczynił, stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. (postanowienie z 22 września 1997 roku, III CKN 306/97).

Sąd sprawdza w jakim stopniu ktoś przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Nierówny podział – to Sprawa bardzo trudna

Tak w mojej ocenie z pewnością nie jest to łatwa sprawa, jednakże jeżeli masz o co walczyć to walcz.

Reasumując, dla ustalenia nierównych udziałów konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek. Różny stopień przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego. Ważne powody przemawiające za odstąpieniem od zasady równych udziałów.

Nierówny podział – Rozwód z winy również ma znaczenie !!!!

Naganne zachowanie wnioskodawcy w czasie trwania małżeństwa, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego z jego winy, także brak dbałości o rodzinę, nakierowanie na zaspokajanie własnych potrzeb, wskazują jednoznacznie na uzasadnienie ustalenia nierównych udziałów.


Chcesz poprowadzić taką sprawę? A może jednak warto powierzyć ją komuś kto zna się na rzeczy? Odpowiem na wszystkie Twoje pytania.


Zadzwoń i umów się na spotkanie w celu przeanalizowaniu Twojej sprawy i znalezieniu najlepszych rozwiązań.

66 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page