top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

ALIMENTY WSTECZ – czy możliwe?

Tak, ale nie zawsze. Gdy mówię o alimentach wstecz, mam na myśli alimenty za okres przed dniem wniesienia pozwu, w którym domagasz się zasądzenia alimentów.

Możesz domagać się alimentów za okres wstecz w dwóch różnych sytuacjach:

  • kiedy za ten okres istnieją jakieś niezaspokojone potrzeby uprawnionego. Muszą zatem istnieć jakieś niezaspokojone zobowiązania czyli np. niespłacone długi (czynszowe, za leczenie itp).

  • alimentów wstecz można też żądać na poczet pokrycia zobowiązań zaciągniętych w celu zaspokojenia tych właśnie potrzeb (np. kredyty czy pożyczki zużyte na bieżące utrzymanie uprawnionego).

Pamiętaj, że jeśli w toku sprawy o alimenty nie uda Ci się wykazać powyższych okoliczności, sąd oddali Twoje żądanie zasądzenia alimentów wstecz. Warto zatem poradzić się fachowca, czy Twoje żądania mają jakieś szanse na uwzględnienie.

Czy uzyskanie alimentów wstecz jest możliwe tylko wtedy, gdy mam kredyt lub pożyczkę?

Typowa sytuacja wygląda nieco inaczej: jeden z rodziców przez pewien czas samodzielnie utrzymuje dziecko, co często wiąże się z wielki trudem i wieloma wyrzeczeniami. Żądanie alimentów wstecz ma w takim wypadku powetować ten trud.

Możesz tego żądać przed sądem, jednak musisz odpowiednio opisać żądanie pozwu.

W takim wypadku nie żądasz alimentów wstecz, ale występujesz z tzw. roszczeniem regresowym. Czyli żądasz, ażeby drugi rodzic oddał Ci środki, które powinien przekazać wcześniej na utrzymanie waszego dziecka.

Warto wiedzieć, że takie roszczenie regresowe przysługuje każdej osobie, która poniosła ciężar utrzymania uprawnionego. Czyli jeśli dziecko utrzymywane było przez Twoich rodziców (dziadków dziecka), mogą oni wystąpić do drugiego rodzica o zwrot tych środków.

Za jaki okres wstecz mogę domagać się alimentów?

Ten okres to 3 lata. Dotyczy on sytuacji kiedy żądasz typowych alimentów wstecz jak i wówczas gdy występujesz z roszczeniem regresowym. Możesz co prawda wystąpić o dłuższy okres, jednak jeśli przeciwnik podniesie zarzut przedawnienia, w tym zakresie zapewne przegrasz sprawę.

31 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page