top of page
Szukaj
  • Daria Linkowska

Rozwód po nowemu? Szykują się zmiany

Jak długo będzie trwał rozwód? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez moich Klientów. Za jakiś czas, jeżeli zostaną wprowadzone planowane zmiany w przepisach, będę mogła odpowiedzieć: DŁUGO! :(Do Kodeksu postępowania cywilnego dodane zostaną nowe przepisy, zgodnie z którym małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci, przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację muszą złożyć wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Po złożeniu wniosku przewodniczący wyznaczy termin spotkania i wezwie strony do osobistego stawiennictwa, przepis wymaga, by spotkanie odbyło się w "najwcześniejszym możliwym terminie", jednak z doświadczenia wiem, że taki termin to minimum kilka miesięcy. Na spotkaniu informacyjnym strony mają być informowane m.in. o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci, a także o działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny.


Sąd wyznaczy również mediatora i skieruje strony do mediacji, zlecając wyznaczonemu mediatorowi przeprowadzenie mediacji rodzinnej. Mediacja rodzinna ma być dobrowolna i ma trwać miesiąc, licząc od dnia zakończenia spotkania informacyjnego (czyli najpierw wyznaczy termin spotkania, później mediacja – kolejne miesiące). Dopiero upływ tego terminu, zawarcie ugody lub śmierć któregoś z małżonków doprowadzi do umorzenia tego postępowania. Potem jeszcze postanowienie się musi uprawomocnić (każda ze stron ma prawo je żalić) i dopiero potem można udać się do sądu okręgowego i złożyć pozew o rozwód (dołączając postanowienie o umorzeniu). Brak postanowienia - w przypadku osób, które mają małoletnie dzieci - oznaczać będzie zwrot pozwu z uwagi na braki formalne.


W trakcie trwania tej dodatkowej procedury nie będzie możliwości zastosowania przepisów o zabezpieczeniu. Obecnie jest tak, że wraz z pozwem mogę złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko tzn. przez czas trwania postępowania druga strona jest zobowiązana do płacenia określonej kwoty na dziecko. Natomiast, w postępowaniu informacyjnym, które pewnie będzie trwało kilka miesięcy, nowe przepisy wyłączyły stosowanie zabezpieczenia... Katastrofa. Na szczęście mam już pomysł jak to obejść...


Reasumując, czas postępowania będzie wydłużony, ponieważ najpierw będzie trzeba przejść przez postępowanie informacyjne, następnie mediację, żeby po tym móc złożyć pozew o rozwód czyli min. 6 miesięcy dodatkowe, jak nie rok plus czas trwania samego postępowania o rozwód i ewentualnej apelacji....40 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page